2019-09-11

How to build a table with a rowspan in Laravel

This could be easy as someone suppouses, but how to insert this kind of operation elegantly without overhead of preparing views' presenter? Table is still great for displaying data. Thanks to less known to me blade tag I could add this piece of…

2019-03-20

Basic node server, I MEAN expressJS

Meanwhile waiting for the 5th release of express(js) let's write an article containing basics of simple yet powerful node server. When it comes to nodeJS, many frameworks have one thing in common - they have express(js) between dependencies. Take a…

2019-02-10

Changing the blog's engine to GatsbyJS

As a seasoned PHP dev, I made the first instance of this blog in Scuplin . Why not? Php can do. Writing article was easy, just get the subject and let it flow. But there were some technical problems. With deploying (git submodule, what the heck…

2018-07-24

Autoryzacja komponentu Vue.js w aplikacji monolitycznej Laravel

Tytuł brzmi jakby z kosmosu, ale sprawy mają się w gruncie rzeczy prosto. Nie będziemy tutaj tworzyć aplikacji typu SPA(single page app), a jedynie doświadczymy lekkiego flirtu z frontendowymi komponentami Vue.js. Middleware auth:api Być może…

2018-07-19

Laravel docker prosto

Ten wpis dotyczył będzie laravela, ale użyte w nim stwierdzenia mają swoje odniesienie do całego środowiska php. Laravel posłuży tutaj jako przykład zastosowania a sposób w jaki proponuję ustawić środowisko developerskie jest jedną z propozycji.…

2018-06-12

drush sql

Dzisiejszą inspirację stanowi artykuł , w który często zaglądam przy szybkim deploymencie drupali z jednego środowiska w drugie. Warto zapisać z niego wyciąg, zanim kawałek internetu zniknie. Będziemy pisać komendy, które szybko wymienią nam całe…

2018-06-10

Github Pages na Sculpin

Jako generatora dla tego bloga użyłem Sculpin. Dlaczego? Ponieważ lubię PHP, bo proste rzeczy mnie cieszą, bo chcę pisać. W zasadzie każdym narzędziem można pisać. Ba, nawet długopisem, ale dziś Sculpinem. Po przejrzeniu dokumentacji każdy, kto miał…